Nei, vårt renholdspersonell har med seg nødvendig vaskeutstyr. Er det spesielle behov, som til eksempel at det er høyt under taket, må det meldes i fra til oss så vi kan ta med nødvendig utstyr for dette.