988 54 790
Dælenenggata 40D, 0567 Oslo

Ja, vi anbefaler deg å tegne en flytteforsikring. Det enkleste er å snakke med forsikringsselskapet der man i dag har innboforsikringen og om den også er gjeldende under flytting. Flyttebyrået har gods- og ansvarsforsikring som er begrenset og dekker ikke kundens flyttegods fullt ut. Grunnet lovverket rundt flyttetjenester kan ikke vi som flyttebyrå tegne forsikring for kundens innbo.

Enkeltgjenstander som er med på flyttelasset og har en verdi over kr. 20.000,- må spesifiseres.