Ja, i mange tilfeller kan vi tilby både nedpakking og flytting i løpet av en dag. Dog er dette avhengig av størrelse på flyttegods. Ønsker du at pakking og flytting skjer over en arbeidsdag kan vi komme på en befaring i forkant.