Normalt kan vi utføre flytting og vask samme dag. Dette avhenger selvsagt av hvor stor flyttejobben er og avtales individuelt for hvert oppdrag.