Rydding av konkursbo

En konkurs hos leietaker vil nesten utelukkende medføre et økonomisk tap for utleier, både i form av tapte leieinntekter, men også gjerne uoppfylte vedlikeholdsforpliktelser samt at leieobjektet kan bli mindre attraktivt for potensielle nye leietakere.

Totalflytting Oslo AS har spesialisert seg på tømming og rydding av konkursbo i Oslo og Akershus. Vi hjelper bobestyrer og namsmannen med å sikre verdier, pakke ned, rydde og tømme lokaler etter at en bedrift er begjært konkurs.

Vi bistår også advokater med flytting og lagring eller bortkjøring av innbo ved utkastelser. Ta kontakt med oss for en rask besigtegelse av jobben.

Rydding av konkursbo

Kontakt oss

TOTALFLYTTING OSLO AS
Telefon: 988 54 790
Adresse: Dælengengata 40D, 0567 Oslo
Epost: post@totalflytting.no