Dælenenggata 40D, 0567 Oslo

Krav på fridag til flytting

Ser du at ettermiddagene og helgene ikke strekker til når du skal flytte? Da kan du søke om fridag på jobben i forbindelse med flytting. De fleste av oss har behov for en ekstra fridag for å gjøre private ting, i mange tilfeller gir loven til fri, men det er viktig å huske på at du ikke har krav på fridag hvis dette ikke er regulert gjennom en tariffavtale.

Har du krav på fri fra arbeidsgiver når du flytter?
Nei, i utgangspunktet har du ikke krav på dette. I Arbeidsmiljølovens kap. 12 kan du lese mer om hvilke permisjoner du har rett på. Flytting er ikke nevnt som en velferdspermisjon. Det finnes likevel tariffavtaler eller avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulererer dette og der retten på flyttedag som velferdspermisjon er avtalt.

Krav på fridag til flytting

Rett til permisjon

Retten til permisjon gis hovedsakelig ved; svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, delvis permisjon, varslingsplikt, ammefri, barns og barnepassers sykdom, omsorg og pleie av nærstående, utdanningspermisjon, militærtjeneste, offentlige verv, tvisteløsning og religiøse høytider.

Krav på fridag ved flytting

De fleste arbeidsgivere vil likevel strekke seg langt for at deres ansatte skal kunne oppfylle forpliktelser man har i livet. I Folketrygdloven kan du lese mer om hvilke permisjoner gir rett til lønn eller ikke.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du har krav på fridag ved flytting. Rett til en fridag når du skal flytte er som regel avtalt i tariffavtalen eller en annen avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi hjelper deg med å flytte

Flytteprosessen er lang og det er mange oppgaver man skal tenke på. De fleste velger å engasjere et flyttebyrå når de skal flytte.

Totalflytting Oslo AS er en totalleverandør av flyttetjenester som hovedsakelig opererer i Oslo og Viken området. Vi flytter for både private og bedrifter og er opptatt av å levere høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Trenger du flyttehjelp i Oslo, ta gjerne kontakt med oss for et hyggelig tilbud!