Flyttedag

Flyttedag når du flytter. Flytteprosessen er hektisk og det er mye som må gjøres og organiseres i forbindelse med flytting. Da er det godt å kunne få en fridag til flytting. Men hvilke rettigheter har du til å be om fri til flytting og hva sier arbeidsmiljøloven om flyttedag?

Flyttedag er betalt fridag fra arbeidsgiver som du kan ha krav på. Dette er ikke regulert i arbeidsmiljøloven og derfor ikke regulert gjennom lovverket generelt. Fri dag til flytting er likevel ganske vanlig da disse inngår i ulike tariffavtaler og lokale avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Om du har rett til flyttedag med lønn bestemmes altså av din tariffavtale eller arbeidskontrakten du har på arbeidsplassen din.

Har du krav på flyttedag med lønn, såkalte velferdspermisjoner, følger ikke av arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøloven regulerer derfor ikke spørsmålet. Du må altså sjekke med din arbeidsgiver hvor du er ansatt om du har krav på fridag gjennom en tariffavtale.

 

Flyttedag

Krav på flyttedag

Om du har krav på flyttedag med lønn regulerer av en tariffavtale eller annen lokal avtale på arbeidsplassen. Derfor vil svaret på om du har krav og rett på en fridag til flytting med lønn variere fra sak til sak. I følge Simployer er flyttedag med lønn en velferdspermisjon som ikke dekkes av arbeidsmiljøloven i Norge. Permisjon er rett til fri fra arbeidet i en begrenset periode. Under permisjonen består arbeidsforholdet ditt, men du har ikke arbeidsplikt i permisjonstiden.

Flyttehjelp fra Totalflytting Oslo AS

Vi hjelper deg med hele flytteprosessen fra A til Å. Enten du trenger hjelp til deler eller hele flyttingen kan vi i Totalflytting bistå deg med proff flyttehjelp. Trenger du hjelp til nedpakking av flyttelasset? Vi utfører pakkehjelp og klargjøring av flyttegods. Her pakker vi alt som skal være med i flyttebilen, skrur ned og emballerer møbler og skjøre gjenstander før de stables og plasseres trygt i flyttebilen.

 

Fridag flytting

Fridag til flytting

Trenger du fridag til flytting? Det er nemlig ikke sikkert at du har rett på betalt fridag når du skal flytte. Sjekk om tariffavtalen din gir deg rett til lønnet permisjon. Det finnes ingen lovfestet rett til betalt flyttedag.

Dette er likevel avtalt i mange tariffavtaler og lokaler avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sjekk om du har en slik tariffavtale som gir deg rett til fridag når du flytter. Dette går gjerne under reglene for velferdspermisjon. Har du ikke rett på en flyttedag kan du be om avspasering, feriedag eller ta ut permisjon uten lønn hvis arbeidsgiver aksepterer dette.

Når du flytter, er det viktig å holde postadressen oppdatert. Spar tid og ressurser ved å besøke flytte-melding.no og melde flytting online. Det er raskt, enkelt og sikrer at viktig post når deg på riktig adresse. Gjør din flytteprosess smidig – meld flytting nå!