Dødsbo Oslo

Vi rydder, tømmer og rengjør dødsbo i Oslo, Bærum og Viken. Totalleverandør der vi kan tilby alle tjenester fra A til Å for en enkel og profesjonell avvikling av dødsbo Oslo.

Det er mange ting som må ordnes og organiseres i forbindelse med et dødsfall. Her finner du god informasjon om tømming av dødsbo i Oslo og hvordan vi kan hjelpe deg. Totalflytting Oslo AS har lang erfaring med å rydde bo etter at en av våre nærmeste går bort. Vi har stor forståelse for at situasjonen du er i er både tung og trist og vil bistå med alle tjenester for å forenkle prosessen rundt avvikling og rydding av dødsbo.

Hva er et dødsbo?
Når noen av våre nærmeste går bort etter de seg verdier og eventuelt gjeld. Det er dette vi kaller for et dødsbo. I tillegg til verdier og gjeld kan et dødsbo bestå av møbler/innbo, rettigheter og forpliktelser. Etter at man har fylt ut erklæring om privat skifte av dødsbo vil arvingene motta skifte/utskriftsattest slik at de kan overta boet.

Dødsbo Oslo

Dødsbo Oslo | Tjenester

Å avvikle et dødsbo er en del av av en lengre prosess som inneholder flere deler. Vi i Totalflytting Oslo AS hjelper deg med alle tjenester som er nødvendig, bl.a kan vi bistå med følgende:

– Kjøp og salg av dødsbo
Vi samarbeider med bruktbutikker og oppkjøpere som kan kjøpe og selge dødsbo
– Pakking av dødsbo
Vi kan pakke ned hele eller deler av boet, etter avtale
– Rydding av eiendom
Vi rydder og klargjør eiendommen for flytterengjøring og evt. salg
– Bortkjøring av dødsbo
Er det ting som ikke kan gjennbrukes eller de etterlatte ønsker at boet skal kastes kjører vi dette til miljøstasjon
– Lagring av dødsbo
Vi kan tilby mellomlagring av dødsbo og innbo som familien ønsker å beholde

Gratis befaring

Før vi starter jobben med rydding og tømming av dødsbo kommer vi gjerne på en helt uforpliktende befaring. Da får vi en ide om jobben og kan diskutere sammen med etterlatte hvilken tjenester de ønsker at vi skal bistå med. Vi tømmer og rydder eiendommen i henhold til avtale med kunde.

Befaring er selvsagt helt gratis og uforbindtlig for kunde. Etter at vi har gjort en befaring sender vi et skriftlig tilbud pr. epost.

Dødsbo Oslo – pris

Pris for å tømme dødsbo kan være varierende og det er vanskelig å gi en konkret pris uten en befaring. Endelig sluttpris avhenger av hvilken oppgaver man ønsker hjelp til.

Vi kan utføre tømming av dødsbo med både timepris og fastpris.

Det er naturlig at arvinger ønsker å ta vare på noe innbo og løsøre etter et dødsfall, spesielt hvis dette har en affeksjonsverdi. Dersom dere ikke har mulighet til å oppbevare dette selv kan vi kjøre det bort til mellomlagring. I slike situasjoner merker vi gods som skal tas vare på, det som skal til miljøstasjon og evt. ting som man ønsker å gi bort til organisasjoner eller stiftelser.

Totalflytting Oslo AS har i mange år hjulpet private med å håndtere avvikling av dødsbo eller bedrifter med å tømme konkursbo. Effektive tjenester og konkurransedyktige priser har gjort oss til et populært flyttebyrå og vi opplever stor forespørsel på tømming av bo lokalt i Oslo og Viken. Vi er opptatt av å levere kvalitet, konkurransedyktige og behandle ethvert bo med den største respekt.

Dødsbo Oslo kast

Rengjøring av dødsbo

Det er mye å ta tak i for pårørende når en av våre nærmeste dør. Før eiendommen kan legges ut for salg må det gjøres en grundig rengjøring av dødsboet. Dette er en omfattende oppgave da det stilles høye krav til kvalitet.

Vi bistår med rengjøring av dødsbo og tilbyr fastpris på jobben;

– grovvask eller visningsvask
– grundig rengjøring

Vi kan gjøre deler av jobben eller levere komplette løsninger;

– Tømming og rydding av dødsbo
– Rengjøring av dødsbo
– Mellomlagring av dødsbo

Totalflytting Oslo AS har i mange år hjulpet private med å håndtere avvikling av dødsbo eller bedrifter med å tømme konkursbo. Effektive tjenester og konkurransedyktige priser har gjort oss til et populært flyttebyrå og vi opplever stor forespørsel på tømming av bo lokalt i Oslo og Viken. Vi er opptatt av å levere kvalitet, konkurransedyktige og behandle ethvert bo med den største respekt.

Sjekkliste for dødsbo

1. Ta kontakt med den lokale tingrett (Oslo Tingrett) som kan bistå med råd for den videre prosessen
2. Tingretten kan hjelpe deg med å skaffe oversikt over den avdødes gjeld og verdier, du kan også få hjelp med hvem som eventuelt er arvtakere

Dødsfall i Norge skal alltid bekreftes av en lege som gjør dette enten ved å fylle ut et skriftlig dokument eller elektronisk. Sendes bekreftelse elektronisk blir dødsfallet automatisk registrert i Folkeregisteret. Tingretten kan ikke behandle saken før bekreftelse er mottatt.

3. Pårørende må kontakte et begravelsesbyrå som også kan bistå med flere praktiske oppgaver i forbindelse med dødsfallet. Husk å oppbevare alle utgifter og kvitteringer som er knyttet til begravelsen, dette kan trekkes fra når arv skal fordeles

4. Undersøk om Tingretten har et testament fra avdøde. Her kan det være ulike bestemmelser for hvordan gravferd skal gjennomføres og arv fordeles. Testament kan være hos domstolen eller hvis avdøde hadde bankboks

5. Skaff oversikt over avdødes formue og gjeld. Hvis du vet at det finnes bankboks kan du få adgang til denne etter at det er utstedt skifteattest. Tingretten kan eventuelt gi adgang til bankboks tidligere der testament- og eller ektepakt kan hentes ut

Trenger du mer hjelp i forbindelse med gjennomføring av privatskifte anbefaler vi å lese informasjonen du finner hos domstol.no

 

Tømming av dødsbo